Kwaliteitmanagement

Zoals in vele boeken te lezen is wordt met kwaliteitsmanagement de bedrijfsfilosofie bedoeld dat als doel heeft om de activiteiten en afspraken die betrekking hebben op het leveren en verbeteren van kwaliteit vast te leggen in een systeem. Het is een systeem dat je bouwt om kwaliteitsbeheersing na te streven. Met een goed ingericht kwaliteitssysteem ben je als bedrijf in staat om bedrijfsprocessen te verbeteren en te optimaliseren door sturing van het management waarbij voldaan kan worden aan de verwachtingen van de klant en hierbij de kosten worden gereduceerd.

Echter wijst de praktijk vaak anders uit. In veel organisaties is te zien dat helaas het middel en doel vaak door elkaar worden gehaald. En is niet duidelijk hoe werkprocessen zijn georganiseerd. Risico’s worden niet onderkend of zijn bijvoorbeeld verantwoordelijkheden niet op alle niveau’s binnen de organisaties belegd.

Symbeco Application Services kan door het analyseren, valideren en borgen van kritische kwaliteitsprocessen weer zorgen dat u grip krijgt op de kwaliteit die u en uw afnemers van u verwachten. De werkwijze kenmerkt zich door een analytische- en pragmatische aanpak. Waarbij veel wordt samengewerkt met management en medewerkers.

Symbeco Application Services heeft de expertise in huis om u te assisteren bij het verbeteren, optimaliseren en beheersen van de kwaliteit in uw organisatie.

Kwaliteitsmanagement