Procesmanagement

In organisaties is het algemeen geaccepteerd dat werk via een proces georganiseerd kan worden. De uiteindelijke klant moet de garantie krijgen dat het te leveren product aan de overeengekomen specificaties voldoet. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat, om betrouwbaarheid te garanderen, gewerkt wordt met processen. Om medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid en ruimte te laten houden dienen processen zo ingericht te worden dat alleen dat geüniformeerd wordt wat strikt noodzakelijk is. Proceskaders zijn een hulpmiddel  waarbinnen de vrijheid voor de medewerker aanwezig moet zijn om deskundig en creatief bezig te zijn.
 
Processen zijn ketens van activiteiten waarbij de activiteiten logisch zijn geordend en  zo ingericht zijn om voor de klant een goed resultaat te bereiken. Adequaat procesmanagement waarborgt dat er niets vergeten wordt! Wat de voordelen zijn van een goed ingericht procesmanagement?
 
· Ingerichte processen zijn goed overdraagbaar   
· Efficiëntie en effectiviteit wordt verhoogd
· Een organisatie is beter beheersbaar               
· Versterkt het lerend vermogen

Symbeco Application Services kan u helpen bij het inrichten van een goed procesmanagement in complexe projecten om uw (sub)doelstelling te halen. Het moet wel duidelijk zijn waarom een proces uitgevoerd moet worden en wat de aanleiding is om een proces te starten! Symbeco Application Services heeft de expertise in huis om u te assisteren bij het inrichten, verbeteren, optimaliseren en borgen van processen in uw organisatie.