Testmanagement

Testen is een belangrijke activiteit binnen softwareontwikkeling en -onderhoud. Bij bedrijven wordt vaak maar 30% tot 40% van het totale projectbudget hieraan besteed.

Met het toenemende belang van testen neemt ook de vraag naar goede testcoördinatie en testmanagement toe. Zo dient een (master) testplan opgesteld te worden en de teststrategie bepaald, dient een testbegroting opgesteld te worden en is de keuze voor de te gebruiken testtechniek erg belangrijk. Ook het bewaken van de voortgang en het opstellen van kwaliteits- en risicorapportages is tegenwoordig van toenemend belang.

Van tevoren dient er goed over nagedacht te worden op welke manier een testorganisatie wordt ingericht, waar en op welke manier het bevindingenbeheer plaats vindt en dat een evaluatierapport wordt opgesteld en duidelijk is welke testmanagement tools gebruikt worden om tot een goed resultaat te komen.

Symbeco Application Services heeft in de afgelopen jaren op veel gebieden, zowel technisch als functioneel, veel testervaring opgedaan.